top of page

Eduleap

DOWNLOAD HIER EEN KORTE BESCHRIJVING

ZELF PLANNEN 

Eduleap helpt je met zelf plannen en geeft je inzicht in de lesstof. Daarnaast kun je als je iets beheerst en buiten de school hebt geleerd, aangeven aan je leerkracht. Je houdt een eigen ontwikkelingsdossier bij dat wordt gevoed door school en wordt beheerd door jouwzelf. 

PRIMORDIAAL LEREN 

 

​'Primordaal Onderwijs' is behorend bij een stadium van wording. 

Oorspronkelijk met de eenvoudigste eigenschappen willen wij leerling tot fundamenteel leren laten komen waarbij ze zelf ook weten waarom en waartoe. Omdat het systeem oorspronkelijk en fundamenteel onderwijs ondersteund gaan we uit van de grondkracht die gezamenlijk, school, ouders en kind, de beslissing bepaalt. 

DE STAP NAAR VOREN

 

​Uniek in Edleap is de uitwisseling van gegevens. Verbinding maken met doelen en resultaten tussen jou en school. Een systeem waarin school aan geeft wat je moet leren en waarin jij ruimte hebt om aan te geven wat je wilt leren. Wij helpen je ontdekken wat je nodig hebt om tot primordiaal leren te komen. 

SAMEN AAN HET ROER

Het exporteren van gegevens naar ouders en leerlingen zal veel tijd besparen en een open en heldere communicatie tot gevolg hebben. 

Nog te behalen resultaten en doelen worden in Eduleap gezet. Buiten de klasmuren is de leerling en zijn opvoeder ook op de hoogte van de lesstof en de te behalen doelen. 

WERKEN AAN EEN TOEKOMST

​Een balans tussen wat je moet leren en wat je echt wil leren is tot op heden moeilijk samen te brengen. Op school heb je weinig tijd voor je eigen intersesses en wat je thuis allemaal leert zou je ook graag op school en aan je klasgenoten laten zien. Eduleap is open platform waarin je taltenten, die je hebt, deelt met school en je omgeving. We maken het mogelijk je persoonlijke ontwikkeling bij te houden.

ZELF LEREN MOGELIJK MAKEN

De leerling zal door Eduleap actief betrokken raken bij zijn persoonlijke ontwikkeling. Het kunnen delen van je resultaten waar je trots op bent geeft niet alleen de leering een impuls maar ook de leerkracht is beter bij de leerling betrokken als autenthiek persoon. Passend onderwijs is hierdoor makkelijker te realiseren. 

De stap naar voren...samen aan het roer in het onderwijsproces. 
bottom of page