top of page

Onderwijs ontwikkeling

 

Toekomst bestendig onderwijs vraagt om gezamenlijke verantwoordelijkheid en persoonlijk leiderschap ten aanzien het leerproces.

Het vereist een goede en productieve relatie tussen school, ouders en leerling. Voor ons staat hierbij de ontwikkeling van het kind en het balang voor passende schoolprestaties voorop. 

 

Wij staan voor:

  • persoonlijke leiderschap: eerst wat moet, dan wat leuk is

  • persoonlijk ontwikkelingsperspectief: passende resultaten 

  • blended learing: flexibiliteit voor gezinnen en leerkrachten

 

Wij hebben als doel dat de leerling plezier hebben in hun eigen ontwikkeling.

Natuurlijk binnen de wettelijke kaders van het Nederlands onderwijssysteem.

 

De stap naar voren...samen aan het roer in het onderwijsproces. 
bottom of page