top of page

Enbloc

DOWNLOAD HIER EEN KORTE BESCHRIJVING

Gelukkig gezin
Senior vrouwelijke leraar

DE DOCENTEN

Wij meten meer!

Toetsen op school gaat over de ontwikkeling, en de prestaties van leerlingen. Het gaat om beoordelen en op basis daarvan beslissingen nemen. Een docent besteed hieraan veel tijd. Vragen stellen, opdrachten geven, beoordelen en bespreken, al deze activiteiten hebben een grote in vloed op de kwaliteit van het onderwijs. SIE Enbloc ondersteunt de leerkracht dermate professioneel dat de tijdsinvestering van het documenteren en evalueren van de resultaten binnen de perken blijft. Toetsresultaten kunnen direct gekoppeld worden aan doelen en weergegeven worden in een heldere rapportage. Het ontwikkel perspectief van de leerling kan eenvoudig passend gemaakt worden. WIJ METEN MEER!

Kinderen in technologie klasse

De lessen zo inrichten dat alle leerlingen tot leren kunnen komen, is de uitdaging waarvoor elke docent staat. 

Het werken met plannen stelt jou in staat om dagelijks de kwaliteit van je geboden onderwijs in je groep te verbeteren.

Maar de administratieve kant daarvan kost je vaak uren werk. SIE Enbloc maakt plannen opstellen eenvoudig en gaat voor iedere leerling en groep uit van een dynamisch groeidocument wat toegankelijk is en werkbaar. Met een simpele klik op de leerling zijn deze in te delen in verschillende groepen waar specifieke doelen aan te koppelen zijn. Dit kunnen groepsdoelen zijn maar ook doelen die methode gebonden zijn. 

 

WERKEN MET DOELEN!

School en ouders hebben beide een pedagogische rol te vervullen en zijn samen medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen. Door samen te werken kunnen zij elkaars pedagogische en onderwijskundig gerichte invloed versterken. 

SIE-Onderwijs biedt de mogelijkheid een gelijkwaardige relatie tussen ouders en school te creeeren. Beslissingen worden ten aanzien van het kind gezamenlijk genomen, uiteraard wel met van de verschillende eindverantwoordelijkheden van ouders en school in het achterhoofd.

 

VOOR EEN OPTIMALE SAMENWERKING!

DE OUDERS 

DE LEERLINGEN

De stap naar voren...samen aan het roer in het onderwijsproces. 
bottom of page