top of page

Verantwoording afleggen en informatie delen is aan de orde van de dag. Scholen en leerkrachten ontkomen er ook niet aan. Toch is het niet altijd even gemakkelijk om dit professioneel en open te doen.

 

Edushare biedt scholen en hun bestuur de mogelijkheid om hun bestaande Sharepoint licentie maximaal uit te nutten: Met onze speciale template voor het Primair Onderwijs bent u binnen vier weken instaat om optimaal kennis te delen en samen te werken. Binnen school en bovenschools.

 

Documenten kunnen makkelijk worden ingelezen en informatie wordt simpel gedeeld. 

 

Een papierloze vergadering en samen werken aan stukken. 

Verantwoording afleggen gaat open en zorgeloos. 

Samen het beste delen

Edushare

bottom of page