top of page

Flexibilisering onderwijstijden

Flexibele onderwijstijd biedt school, ouders en leerlingen veel mogelijkheden, maar binnen heel duidelijke kaders.

Kinderen en hun ouders kunnen makkelijker de wereld van school en werk afstemmen. De verplicht schoolvakanties komen te vervallen. Er komt meer regelmaat in de opvang stress die er is als ouders werken en kinderen geen opvang hebben. 

 

Om als school te kunnen werken met flexibele onderwijstijd, moet een aantal zaken goed geregeld worden:

- per leerling moet vooraf worden vastgelegd wanneer deze gedurende een bepaalde periode aanwezig is op school. Dit vraagt een uitgebreide registratie van de aan- en afwezigheid per leerling;

- een zekere mate van individualisering van het onderwijs. Leren speelt zich niet alleen meer af op school. Blended Learing is een leervorm waar iedereen mee werkt. De leerkrkacht de ouder en het kind zijn hier alle drie even belangrijk in. 

 

SIE-Onderwijs helpt u zaken rondom de organisatie flexibilisering onderwijstijden te implementeren. 

Leer ons kennen
bottom of page