top of page

Persoonlijk Leiderschap

Opbrengst gericht werken voor alle leerling, met een persoonlijk ontwikkelings perspectief waarvan het kind zelf eigenaar is.

 

Wij zien leerlingen als volwaardige mensen die eigen verantwoordelijkheden dragen en leren om in iedere situatie positie in te nemen. Wij zien de noodzaak dat leerlingen voor hun toekomst zich meer bewust worden van hun eigen ambities.

SIE-Onderwijs ondersteund scholen die kinderen recht doen aan persoonlijke talenten ontwikkelen.

 

Wat bieden wij: 

Doelgericht werken aan eigen effectiviteit

Kritische kijk op eigen mentaliteit en handelen 

Leren omgaan met de effecten van hun persoonlijke keuzes

 

Wij bereiken hiermee dat de leerlingen een positie waarmee ze zowel zichzelf als de omgeving versterken.

Dat is een positie waarmee je op basis van je persoonlijke leiderschap in staat bent om invloed uit te oefenen op je omgeving. Een toekomst waarbij je eigen talenten ten volle kunt benutten. 

 

 

 

 

 

 

Leer ons kennen
bottom of page