top of page

Intrinsieke motivatie

Veel leerlingen kampen met een demotivatie voor leren. Ze dwalen snel af en dagdromen. 

Het gaat hier om uitdagingen zien. Leren lezen klinkt spannend en er gaat een wereld voor je open. Maar gaat dit proces moeizaam en wordt het hangen en wurgen, dan wordt leren voor alle partijen een kriem. De leerkracht gaat trekken en de leerling zet de hakken in het zand. Zo zien we het ook terug bij vakken die het kind niet liggen. Kinderen zien de noodzaak niet en zijn na enkele jaren niet tot leren toegekomen en hebben moeite met zichzelf uitdagen en tot leren aan te zetten. 

 

​Door kinderen inzicht te geven in hun leerproces en de doelen helder te formuleren zijn kinderen meer betrokken bij het leerproces en het nut daarvan. We zitten per slot van rekening op school om invloed uit te kunnen oefenen op onze eigen toekomst. Hier aan willen werken is inzicht bieden in die toekomst. Daarnaast zien veel kinderen niet in dat wat ze buiten school leren kunnen en mogen inbrengen in hun schoolontwikkeling. Wij geloven dat we kinderen en school moeten aanzetten tot mixen van willen en moeten leren. 

 

Leer ons kennen
bottom of page