top of page

Regeling jaarverslaglegging onderwijs (RJO)

 

In december 2013 zijn de vereisten die gesteld worden in de Regeling jaarverslaglegging onderwijs (RJO) aangescherpt. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Dr. Jet Bussemaker) zegt daarover:

 

Voor wat betreft de invoering is in de eerdergenoemde aanpassing van de Regeling jaarverslaggeving bepaald, dat de continuïteitsparagraaf geldt vanaf het verslagjaar 2013 [….] in uw jaarverslag 2013 in ieder geval een eerste aanzet zal worden gedaan om te komen tot de opstelling van een continuïteitsparagraaf, heb ik er begrip voor als deze eerst in het verslagjaar 2014 in een meer definitieve vorm gestalte krijgt.

 

Dit houdt ook in dat besturen dit jaar het systeem van interne risicobeheersing en controle (dat deel uitmaakt van de continuïteitsvereisten) moeten ontwerpen en inrichten, anders hebben zij niets om over te rapporten over het verslagjaar 2014. Voor veel organisaties is dit onbekend terrein.

 

SIE Onderwijs heeft samen met de risicomanagment experts van inAequo academy een RJO-training opgezet voor het primair onderwijs. Na het volgen van deze training kunt u de aangescherpte vereisten in uw organisatie borgen.

Ontwikkeling
Organisatie
Invulling
Technologie
bottom of page