top of page

Persoonlijk ontwikkelingsperspectief

Een curriculum of leerplan is er in principe voor elke opleiding en dus ook voor goed gefundeerd onderwijs. Een curriculum bevat ten minste de inhouden en de doelen die geleerd moeten worden. Deze vast gestelde doelen zijn niet voor alle kinderen vanzelfsprekend haalbaar. De oorzaak van het behalen van de doelen kunnen sterk uiteenlopen. Intelligentie en motivatie spelen een grote rol als het gaat om "Tot leren kunnen komen".

Zouden er daarnaast geen doelen moeten zijn die een kind zelf wil behalen? Die hij zelf als fundament wil om tot bloei te komen.

Een extra steentje persoonlijk ontwikkelperspectief, omdat daar interesse en talenten liggen. 

 

SIE-Onderwijs biedt leerlingen de mogelijkeid om doelen te formuleren die leerlingen, begeleid binnen een haalbaar tijdspad, kunnen behalen en vastleggen. 

Doelen die ze kunnen Plannen, Doen, Controleren en Actief eigenmaken.

Doelen die ze kunnen opnemen in hun Persoonlijke ontwikkelingsplan. 

Hierdoor breidt hun kennis niet alleen uit maar is er ook een grotere betrokkenheid en komt er inzicht in de samenhang van de kennis. 

 

Door het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief worden de talenten en mogelijkheden van de leerlingen beter benut. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief kan een belangrijke bijdrage leveren aan het opbrengstgericht werken. Door een ontwikkelingsperspectief is ook voor ouders en inspectie inzichtelijk aan welke doelen gewerkt wordt.

Leer ons kennen
bottom of page